Reno5

推荐 曝OPPO Reno5系列将采用夜光材质

据数码博主爆料,OPPO Reno5系列首次将夜光材质用在手机上,拥有极高的辨识度。

12-04 10:15
曝OPPO Reno5系列将采用夜光材质